illusion


Výhody

Odpočty

  • Prohlašujeme, že jsme firmou, která zaměstnává nad 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením.
  • V souvislosti s ustanovením znění Zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, § 81 odst. 2 písm. b), lze u nás uplatnit náhradní plnění.

 

Certifikáty

Firma disponuje certifikátem vydaným Textilním zkušebním ústavem v Brně:

Sítotisk

Nabízíme možnost značení dodávaného zboží sítotiskem. Lze použít logo, název zařízení, různé texty viz příklady v ukázkách. Sítotisk provádíme na zboží objednané v počtu 200 ks a více.