illusion


Výhody

Odpočty

  • Prohlašujeme, že jsme firmou, která zaměstnává nad 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením.
  • V souvislosti s ustanovením znění Zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, § 81 odst. 2 písm. b), lze u nás uplatnit náhradní plnění.

 

Certifikáty

Firma disponuje certifikáty vydanými Textilním zkušebním ústavem v Brně:

  • č. 14-024 Oblečení pro personál (pláště, kalhoty, šaty, haleny)
  • č. 14-022 Ložní prádlo (cíchy, polštáře, prostěradla)
  • č. 14-023 Oblečení pacientů (pyžama, košile)

Sítotisk

Nabízíme možnost značení dodávaného zboží sítotiskem. Lze použít logo, název zařízení, různé texty viz příklady v ukázkách. Sítotisk provádíme na zboží objednané v počtu 200 ks a více.